Od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej i NATO?

Unia Europejska to zgrupowanie 28 państw, które tworzą unię gospodarczą i polityczną i wprowadzają wspólne normy na obszarze swojego działania. NATO inaczej Sojusz Północnoatlantycki – jest to układ wojsk, który został podpisany w 1949. 24 sierpnia .

Polska w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1.05.2004 roku Akt podpisał przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Leszek Miller dn. 16 kwietnia 2003 roku w Atenach w imieniu Polski pod traktatem akcesyjnym – tę sytuację relacjonował m.in. serwis informacyjny www.ewiadomosci.pl. Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz jako trzecia minister ds. europejskich Danuta Hubner.

Polska w NATO

Wieloletnie starania dyplomatyczne zaowocowało 26 lutego 1999 roku. Wprowadził nas Aleksander Kwaśniewski, podpisał akta przystąpienia Rzeczpospolitej Polski do Tartaku Północnoatlantyckiego.  NATO jest ochroną Państw Członkowskich za pomocą środków politycznych i wojskowych.

Kto reprezentuje Polskę w Unii Europejskiej?

1. Janusz Wojciechowski,Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy.
2. Oliver Varhely, niezależny,
3. Elisa Ferreira, Partia Europejskich Socjalistów,
4. Stela Kiriakidu – Europejska Partia Ludowa,

Członkostwo w UE ma wpływ na rozwój gospodarczy Polski. M.in. poprzez regulacje unijne, handel zagraniczny, transfer z budżetu UE oraz swobodny przepływ osób na większe części kontynentu. Możemy swobodnie, łatwiejsze podróżować po Europie. Od 2004 roku polscy rolnicy są beneficjentami w polityce rolnej, przede wszystkim dopłat bezpośrednich.

Unii Europejskiej zawdzięczamy ponad pół wieku pokoju, dobrobytu i stabilności. Również odgrywa ważną rolę w dyplomacji i promowania wartości jak i demokracji, wolności i praworządności w całym świecie. Polska kilka lat w UE przyniosła wiele korzyści politycznych. Jest gwarantem stabilności i pokoju w Europie.

Wejście do grupy Schengen pozwoliło milionom Polaków na podróżowanie po państwach europejskich, bez konieczności kontroli paszportowej. Dla wielu studentów wejście do UE było szansą na rozwijanie swoich umiejętności na zagranicznych uczelniach.